رباب صدر، خواهر امام موسی صدر؛ ملیحه صدر، فرزند امام و رائد شرف الدین و نجاد شرف الدین؛ خواهرزاده‌های امام صدر ظهر روز جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ با پاپ فرانسیس در واتیکان دیدار کردند. این دیدار همزمان با روزهای نزدیک به سالگرد موعظه امام موسی صدر در کلیسای کبوشیین بیروت برگزار شد.

این دیدار در چارچوب تلاش خانواده برای پیگیری قضیه ربودن امام موسی صدر و جلب حمایت پاپ از این مسئلۀ به حق صورت گرفت. همچنین این دیدار برای تأکید بر این امر بود که موضوع ربوده شدن امام صدر مسئله‌ای خانوادگی و فرقه‌ای نیست، بلکه مسئله‌ای انسانی و جهانی است. این پیگیری برای آزادی نخستین روحانی دعوت شده به مراسم تاج گذاری پاپ در سال ۱۹۶۳ و نخستین روحانی مسلمانی است که در محراب کلیسایی خطبۀ آغاز روزه را القا کرد.

ملیحه صدر، فرزند امام موسی صدر درباره دیدار ۲۶ بهمن با پاپ اینگونه می‌گوید:

«آمدیم که امام صدر را به او معرفی کنیم اما متوجه شدیم که امام صدر را خوب می شناسد و تفکری شبیه او دارد. به سخن ما که گوش می داد، دست روی قلبش گذاشته بود و می گفت آنچه انجام می‌دهید قلب مرا تحت تاثیر قرار داده است.»

دختر امام موسی صدر همچنین عنوان می‌کند: «نکته دیگری که می خواهم بگویم این است، همانطور که از امام صدر آموختیم که به هنگام سختی به مکان مقدسی پناه می‌برد، مسجدی یا کلیسایی؛ ما نیز همین کار را کردیم.»

رائد شرف الدین، خواهرزاده امام موسی صدر نیز که در دیدار واتیکان حضور داشت، درباره موضوعی که برای پیگری آن به دیدار پاپ آمدند، می گوید:«یکی از مسلمات مهم قضیه ربودن امام صدر این است که امام زنده است و باید برای آزادی او از زندان تلاش کنیم. اما متاسفانه مقامات لیبیایی و دولتی ها در این موضوع همکاری نمی‌کنند.»