عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات معتقد است: بعداز چهل سال حکومتداری باید به این نتیجه رسیده باشیم رمز پیروزی این است که بدون لکنت دیدگاه‌ها بیان شود و تفسیر نامناسب باعث بسیاری از مشکلات می‌شود و برای اینکه راه انقلاب تدوام پیدا کند، وابسته به اعتماد عمومی است.

وی افزود: ببینید یک فرضیه بیشتر نیست و آن این است که نظامی که در درون خودش اصلاح را چه در ساختارها و چه در رفتارها و کنش‌ها می‌پذیرد، طبیعتا جامعه‌اش پویا خواهد بود. اما آن اتفاق بدی که در حال حاضر در جریان است، این است که ندای اصلاح‌طلبی یعنی اینکه ما می‌خواهیم با اصلاح در رفتارها و برنامه‌ها ‌و شیوه‌ها جامعه را نو نگه داریم، با مقامت روبرو می‌شود.

نایب رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اظهار کرد: یک عده هم در داخل با اصلاح‌طلبان مشکل دارند؛ کسانی که در داخل مخالف هستند، برداشت و تلقی اشتباهی دارند، اصلاح‌طلبی و تغییر در رفتارها و گفتارها را گاهی تا آنجا مذموم می‌دانند که فکر می‌کنند اصلاح‌طلبی براندازی است و  ‌اصلاح‌طلبان برانداز هستند در حالی که چنین نیست و اصلاح‌طلبان می‌خواهند در چارچوب نظام قدم بردارند. کوبیدن اصلاح‌طلبان و نفی اصلاح‌طلبی از دو طرف نتیجه واحد دارد؛ کسانی که در داخل  این کار را می‌کنند می‌خواهند بگویند که این نظام نیازی به اصلاحات درونی ندارد آنهایی که در خارج این کار می‌کنند می‌خواهند بگویند که این نظام اساسا اصلاح‌پذیر نیست.

وی افزود: راه را برای گفت‌وگوی ملی باز کنیم باید همه کسانی که در جامعه حضور دارند و علاقه‌مند به کشور هستند، زیر چتر نظام فعالیت کنند و لکنت زبانشان برای بیان دیدگاه‌ها از بین برود.