یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با محمدجواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار و در خصوص روابط دو جانبه و موضوعات منطقه ای گفتگو و تبادل نظر کرد.

* دیدار رئیس مجمع جهانی اقتصاد و ظریف

بورگه برَنده رئیس مجمع جهانی اقتصاد و وزیر امور خارجه اسبق نروژ نیز در مونیخ با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و در خصوص مهمترین مسائل منطقه ای و بین المللی تبادل نظر کرد.