آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سخنانی اعلام کرد که خروج یکجانبه آمریکا از سوریه سبب گسترش نفوذ روسیه و ایران در این کشور خواهد شد.

صدر اعظم آلمان که ریاست هیئت این کشور را در کنفرانس امنیتی مونیخ بر عهده دارد امروز شنبه در سخنانی در این نشست ادعا کرد که هدف مشترک آمریکا و اروپا مهار نقش مخرب ایران (!) در خاورمیانه است!

وی در این خصوص افزود: تصمیم آمریکا برای خروج از سوریه در تناقض آشکار با این هدف است؛ زیرا به تقویت نفوذ ایران در این کشور کمک خواهد کرد.

آنگلا مرکل در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر حفظ برجام با طرح ادعائی مضحک مدعی شد که با حفظ این اهرم می توان فشار بر ایران در دیگر حوزه ها را نیز حفظ کرد!