علی مطهری، در ابتدای جلسه علنی امروز شنبه مجلس اظهار کرد: ‌علت این که جلسه با تأخیر زیاد شروع شد، جلسه غیر علنی بود که با حضور برخی از وزرا و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ داشتیم.

وی افزود: ‌در این جلسه مسائلی درباره‌ بودجه سال ۹۸ و همچنین مسائل اقتصادی کشور مطرح شد.

بر اساس این گزارش مجلس از ساعت ۸ و ۳۰ صبح امروز به مدت ۳ ساعت جلسه غیر علنی داشت.