۱۱۱ نماینده از مجموع ۱۱۷ نماینده‌ای که در جلسه پارلمان لبنان حضور یافتند به دولت سعد حریری رأی اعتماد دادند. ۱۱۷ نماینده از مجموع ۱۲۸ نماینده پارلمان بودند.

به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای رأی الیوم، حزب الکتائب که سه نماینده در پارلمان دارد و سه نماینده دیگر رأی ممتنع دادند.

گروه‌های سیاسی لبنان بعد از حدود ۹ ماه ۳۱ ژانویه توانستند به توافق برای تشکیل دولت دست یابند.

سعد حریری از نمایندگان به خاطر دادن رأی اعتماد به دولت او تشکر کرد و متعهد شد که برای جبران دوره‌ای که باید دولت طی آن تشکیل می‌شد و همچنین اجرای نتایج کنفرانس سیدر تلاش خواهد کرد.

در بیانیه وزارتی لبنان بر موضع این کشور نسبت به پرونده‌های اصلی تأکید شده است. در این بیانیه آمده است: ما در راه آزادی بقیه اراضی اشغال شده لبنان تلاش خواهیم کرد و شهروندان لبنانی حق دارند در برابر اشغالگری اسرائیل مقاومت کنند و به تجاوزاتش پاسخ دهند.

درباره بحران آوارگان سوری نیز در این بیانیه تأکید شده که دولت به همکاری با جامعه جهانی برای عمل به تعهداتش درخصوص آوارگان ادامه می‌دهد و بر راهکار اصلی یعنی بازگشت آوارگان به کشورشان تأکید دارد.

در این بیانیه بر لزوم پایبندی به حق بازگشت فلسطینی‌ها تأکید شده است.

سعد حریری قبل از جلسه پارلمان نیز در سخنانی گفت: وظیفه من و دولت این است که به صحبت‌های تمامی نمایندگان گوش دهیم. ما فرصت تاریخی پیش رو داریم و برنامه واضح و طرحی داریم که همگان در آن مشارکت دارند.