بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص سخنان وزیر خارجه تاجیکستان و روابط فی مابین دو کشور گفت: «روابط ایران و تاجیکستان روابطی عمیق و مبتنی بر ریشه های مشترک و کهن می باشد؛ نمی توان این پیوندها و پیوستگی های به یادگار و ماندگار از گذشته های دور را نادیده گرفت. من با سخنان وزیر امور خارجه این کشور در مراسم روز ملی جمهوری اسلامی ایران موافقم و فکر می کنم تاریخ، جغرافیا، گذشته و آینده و تمامی اشتراکات میان ما، همه بر ضرورت همکاری ها و همدلی های هرچه بیشتر دو دولت و دو ملت تاکید می نمایند. اصولا سیاست ایران نسبت به همسایگان، سیاستی آشکار و کاملا روشن و بر اساس تعمیق و توسعه هر چه بیشتر همکاری ها در تمامی زمینه های ممکن و روابط توام با حسن همجواری و نزدیکی روابط دولت ها و ملت ها استوار است.»

سخنگوی وزارت خارجه که با ایرنا گفتگو می کرد تاکید کرد: «ما خواهان تاجیکستانی هستیم که همواره برخوردار از امنیت، ثبات، مقتدر و رو به  رشد و توسعه باشد. سیاست و رویکرد جمهوری اسلامی ایران در سالهای بعد از استقلال این کشور  همراهی و ایستادن در کنار دولت تاجیکستان بوده است؛ و این سیاست و رویکردی است که همچنان از سوی ما اعمال می شود و تغییری نکرده است؛ ایران از هیچ گروهی که علیه ارکان قانونی تاجیکستان اقدام کند، حمایت نکرده و نمی کند و همیشه روابط خوب و برادرانه با دولت آن کشور را خواستار بوده است. برای ما استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و  روابط دوستانه و برادرانه دو دولت یک اولویت و اصل اساسی است؛ نگاه ما به روابط با دولت تاجیکستان نگاه خویشاوندی است.»

قاسمی افزود: «امیدواریم با استفاده از تمامی ظرفیت های بالقوه موجود و بویژه فعال تر شدن کمیسیون همکاری های مشترک دو کشور، گام های موثر و مشترکی برای گسترش روابط دوجانبه برداریم؛ آرزوی قلبی ما افزایش همدلی و گسترش روابط در همه زمینه ها و ترسیم آینده ای روشن در این ارتباط است؛ البته باید این توجه و هوشیاری را داشته باشیم که روابط دوستانه و برادرانه ما همواره دشمنان و بد خواهانی داشته و دارد که باید با هوشمندی، تلاش های شیطنت آمیز برای تخریب روابط دو کشور را خنثی نماییم.»

قاسمی در پایان اظهار داشت: «اصولا با توجه به شرایط منطقه و کانون هایی که در جهت گسترش افراط گرایی و تقویت تروریسم می کوشند تا امنیت و ثبات و حاکمیت کشورها را هدف قرار دهند، باید در یک همکاری مشترک و جمعی تا از میان رفتن این تهدیدات تلاش نمود و این به یک عزم همگانی و حتی جهانی نیاز دارد؛ ایران به سهم خود تاکنون با تمام توان در این مسیر گام برداشته و در کنار تمامی کشورها و حاکمیت هایی بوده که مورد تهدید از سوی تروریسم و افراط گرایی قرار داشته اند و این رویکرد را همچنان ادامه خواهد داد.»