این تصمیم نخست وزیر سوسیالیست اسپانیا در حالی اتخاذ می شود که دولت وی نتوانست از نظر موافق پارلمان این کشور را به لایحه بودجه جلب کند.

پدرو سانچز ماه ژوئن سال گذشته میلادی پس از رای عدم اعتماد پارلمان به ماریانو راخوی، نخست وزیر پیشین زمام امور را به دست گرفت.