این جریان در سال‌های اخیر در کشور به شدت فعال شده و چهره‌های منسوب به آن در بخش‌های مختف کشور حضور دارند، جریانی که به نظر می‌رسد قصد دارد رهبری معنوی جریان اصولگرا را پس از آیت الله مصباح بدست گیرد.

اما جریان آکادمی چه اعتقادات و اهدافی دارد؟

ویدیوی زیر را تماشا کنید: