محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در حکمی نبی‌الله خون میرزایی،مدیر کل شیلات خوزستان را به ریاست شیلات کل کشور و معاون وزیر منصوب کرد.

گفتنی است؛ خون میرزایی پیش از این رئیس شیلات استان خوزستان و برای مدتی سرپرست فرمانداری اهواز بود.