شرکت LOLIWARE  لیوان هایی تولید کرده که قابل خوردن هستند.این لیوان ها از جلبک دریایی و شیرین کننده های طبیعی ساخته شده اند.

جالب آنکه لیوان و بسته بندی آن به طور ۱۰۰ درصد قابل تجزیه است. می توان در آنها نوشیدنی یا دسر سرو کرد. همچنین تولید کننده لیوان های مذکور را با طعم های مختلفی عرضه می کند.