وزیر امور خارجه در صفحه توئیتر خود در این ارتباط نوشت: «ما همواره توهمات نتانیاهو را می‌شناختیم. ا‌کنون جهانیان - و آنان که در سیرک ورشو حاضرند - هم آن را می‌دانند.»