چندی پیش بود که اختلاف بین هواداران پرسپولیس و استقلال در بین بازیکنان دو تیم هم دیده شد. بازیکنان با مصاحبه هایی که در رسانه ها داشتند نارضایتی خودشان را ابراز می کردند و اعتقاد داشتند به حریف بیشتر از آنها رسیدگی می شود. در آن زمان وزارت ورزش به عنوان متولی دو باشگاه از مدیران سرخابی ها خواست که بازیکنان را به آرامش دعوت کنند. به نظر می رسد این بار هم وزارت ورزش چنین کاری انجام دهد. چراکه دوباره همان چالش ها و درگیری ها بین دو طرف ایجاد شده و مصاحبه ها دوباره در حال بیشتر شدن هستند.