گری سیک مشاور جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در زمان پیروزی انقلاب اسلامی به تازگی مصاحبه ای با وب سایت اسپنای آنلاین به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی انجام داده است، وی در رابطه با این سوال که فکر می کنید بحران گروگانگیری ( از نوامبر ۱۹۷۹) تا چه اندازه ای مستقیما به حضور شاه در خاک آمریکا برای درمان پزشکی مربوط بود؟ گفت:

«ورود شاه به ایالات متحده برای درمان، عامل محرکه بحران گروگانگیری بود. دانشجویان این رویداد را تهدیدی برای بازگشت شاه به ایران می دیدند. ]امام[ خمینی اما به درستی از این رخداد با عنوان انقلاب دوم یاد کرد چرا که از بحران با «شیطان بزرگ»برای خلاص شدن از دست دولت میانه روها و حمایت از دولت خدا استفاده کرد. در ایران، ماجرای گروگانگیری به عنوان پیوست انقلاب در نظر گرفته می شود و روزی را در تقویم به آن اختصاص داده اند که سالی یک بار در آن راهپیمایی و سخنرانی می کنند، اما در ایالات متحده آمریکا تاثیر این اقدام بسیار بیش از تصور بوده است. اشغال سفارت آمریکا در تهران اولین بحران خارجی بود که تلویزیون آن را به صورت زنده پخش کرد. تصاویر جوانان ریشوی خشن که فریاد می زدند «مرگ بر آمریکا» بیش از یک سال هر شب در هر اتاق نشیمنی در سراسر آمریکا از تلویزیون پخش می شد. برغم گذشت چهل سال از این حادثه تصویر ایران به عنوان کشور تندروها که از آمریکا متنفرند همچنان بر روان آمریکایی ها تاثیر گذار است. این موضوع توضیح درباره شدت احساسات ضد ایرانی در سیاست خارجی آمریکا را راحت می کند.»