وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز-چهارشنبه- تحریم‌های جدیدی علیه کشورمان وضع کرد.

باتوجه به بیانیه منتشر شده در وب‌سایت وزارت خزانه‌درای آمریکا، این کشور ۹ شهروند ایرانی و دو سازمان یا شرکت را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است.

موسسه «افق نو» و چهار ایرانی که با این موسسه همکاری می‌کنند، توسط آمریکا تحریم شدند.

ایالات متحده همچنین شرکت «نت پیگرد سماوات» و ۵ ایرانی که با این شرکت همکاری می‌کردند را تحریم کرد.