اتوبوس پرسنل شیفت سپاه در محدوده چانعلی جاده خاش-زاهدان براثر عملیات انتحاری منفجر شده است.

13971124000919_Test_PhotoN

اخبار تکمیلی در خصوص آمار شهدا و مجروحین حادثه متعاقبا اعلام می شود.