اسپوتنیک نوشت، قطر امروز-چهارشنبه- اعلام کرد یکی از شرکت‌های خارجی وابسته به این کشور به پروژه ساختمانی «جرد کوشنر» داماد رییس‌جمهوری آمریکا در منهتن کمک مالی کرده است.

قطر تاکید کرد که از این به بعد از سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که کنترل کامل آنها را در دست ندارد، ممانعت خواهد کرد.

سخنگوی شرکت ملی سرمایه‌گذاری قطر گفت که استراتژی قطر در سرمایه‌گذاری‌های خارجی تغییر نکرده و این کشور نقش مستقیمی در پروژه ساخت برج کوشنر در منهتن ندارد.