دیوان بین‌المللی دادگستری، مستقر در شهر لاهه هلند، امروز چهارشنبه برای بررسی پرونده توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران تشکیل جلسه داد و در این جلسه اعتراض آمریکا درباره صلاحیت نداشتن این دادگاه برای رسیدگی به شکایت ایران را رد کرد.

رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری در عین حال در این جلسه گفت: نمی‌توان تفسیر ایران و اعتراض این کشور را در خصوص اموال بلوک شده پذیرفت. ما درباره ادعا‌های ایران در ارتباط با نقض مصونیت بانک مرکزی ایران قانع نشدیم.

شایان ذکر است، آمریکا در سال ۲۰۱۵ و بنا به حکم دادگاهی در این کشور بخشی از دارایی بانک مرکزی ایران به ارزش دو میلیارد دلار را توقیف کرد. واشنگتن این دارایی را به عنوان «غرامت» به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ در بیروت پرداخت کرد.

ایران در ماه ژوئن ۲۰۱۶ برای رفع توقیف اموالش به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. در شکایت ایران به معاهده مودت و روابط اقتصادی و کنسولی ایران و آمریکا که در سال ۱۹۵۵ به امضای تهران و واشنگتن رسید، استناد شده است.

دیوان لاهه همچنین در حکم اولیه خود اعلام کرد خروج واشنگتن از عهدنامه مودت تاثیری بر صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به شکایت ایران ندارد.

دولت ایران در شکایت خود ضمن ارائه درخواست محکومیت واشنگتن خواستار جبران خسارات وارده شده است.

ادامه دارد...