پرونده متهمان فعالان محیط زیست که تحت عنوان جاسوسی از مراکز نظامی تشکیل شده هشت متهم دارد و جلسه چهارم آن امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی با حضور هفت تن از متهمان برگزار شد.

بر این اساس از هشت متهم این پرونده ۲ تن زن هستند که یکی از آنها در جلسات سوم و چهارم حضور نداشته و غایب بوده است و علت غیبت وی مشخص نیست.

در جلسه امروز نیز مانند سه جلسه قبلی نماینده دادستان کیفرخواست را که افزون بر ۳۰۰ صفحه است قرائت کرد و ادامه آن به جلسه بعدی که هنوز تاریخ آن مشخص نیست موکول شد.