به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت یورو که روز گذشته ۲۳ بهمن ماه، به ۱۳ هزار و ۵۷۲ تومان(سیزده هزار و پانصد و هفتاد و دو تومان) رسیده بود امروز ۲۴ بهمن هم افزایش نزدیک به ۲۰۰ تومان داشت و ۱۳ هزار و ۷۸۹ تومان (سیزده هزار و هفتصد و هشتاد و نه) نرخ گذاری شد.

شعب منتخب بانک های ملی، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند. قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت ۱۱ صبح به شعب منتخب اعلام و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل آغاز می شود.