ویدئویی از شکنجه یک سارق تلفن همراه به وسیله مار زنده منتشر شده است. با انتشار ویدئو، ماموران پلیس از این اقدام خود عذرخواهی و اعلام کردند که مار، غیرسمی بوده است و قول داده‌اند دیگر با این روش افراد بازداشتی را شکنجه نکنند.

در فیلم زیر، خنده‌های ماموران پلیس در حالی که مار سه متری را به سارق دست بسته نزدیک می‌کنند، قابل مشاهده است.