المیادین گزارش داد، وزارت خارجه روسیه افزود برخی کشورهای همسایه ایران موشک های بالستیک در اختیار دارند که در بیشتر موارد، توسعه یافته تر هستند.

 

وزارت خارجه روسیه همچنین اعلام کرد این کشور تجهیزات مربوط به موشک ها را در اختیار ایران قرار نمی دهد.

 

وزارت خارجه روسیه افزود شورای امنیت مانع از فعالیت ها و آزمایش های موشکی ایران نمی شود.