کاوشگر کنجکاوی(Curiosity) ناسا ویدئویی جالب و ۳۶۰ درجه از سطح مریخ ارسال کرده است. این ویدئو سیاره سرخ رنگ را از فراز  منطقه Vera Rubin نشان می دهد.

این ویدئو به وسیله تصاویر ثابتی ساخته شده که کنار یکدیگر قرار گرفته اند تا یک چشم انداز پانوراما فراهم کنند.