خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) دوشنبه شب از تهاجم رژیم صهیونیستی به استان القنیطره و بر جا ماندن خسارات مادی در این حمله خبر داد.

بر اساس این گزارش، در تهاجم رژیم صهیونیستی بیمارستان تخریب شده القنیطره با چند گلوله تانک و یکی از مراکز دیده بانی واقع در جباتا الخشب هدف قرار گرفت.