دکتر ظریف در ادامه دیدارهای خود در بیروت، روز دوشنبه با سعد حریری نخست وزیر لبنان ملاقات کرد.

ظریف که روز یکشنبه وارد بیروت شد، پیش از این با مقامات ارشد لبنان از جمله میشل عون رئیس جمهور و نبیه بری رئیس مجلس این کشور دیدار کرده است.