آرش دولتشاهی وکیل مدافع برخی از محکومان دادگاه انقلاب اسلامی از احتمال ازادی تعدادی از آنها خبر داد و گفت: یکی از این افراد محمد یوسفی بود که به اتهام توهین به امام خمینی به تحمل ٢ سال زندان محکوم شده بود و با مساعدت مقامات قضایی مشمول عفو گسترده ی اخیر مقام معظم رهبری قرار گرفته و روز گذشته از زندان ازاد شد.

وکیل مدافع وی در پاسخ به سوالی پیرامون امکان استفاده سایر متهمان امنیتی از عفو اخیر با توجه به علت استثنائات منعکس در دستور العمل صادره اظهار داشت: به نظر می رسد در تنظیم متن پیش نویس تقدیمی به محضر مقام معظم رهبری، به سبب نحوه ی نگارش نامناسب دستور العمل مزبور تعداد بسیار زیادی از محبوسانی که بازگشت انان به جامعه خطرناک نبوده و ازادی انها موجب افزایش سرمایه اجتماعی نظام در چله انقلاب اسلامی مَی شد از این امتیاز محروم شده اند.

دولتشاهی در عین حال افزود: در حال حاضر نیز قضات اجرای احکام مَی توانند با اتحاذ رویکرد کاهش جمیعت زندان ها و مساعدت به مددجویان، مشمولان عفو اخیر را افزایش داده و با تفسیر صحیح دستور العمل مزبور امکان ازادی مرتکبان بزه های اهانت به مقامات و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی را با توجه به عدم وجود عناوین فوق در فهرست مواد قانونی مرتبط با جرایم امنیتی در فصل مربوطه مقررات مجازات اسلامی را فراهم کنند.‎