فرانس ۲۴ افزود: انقلاب اسلامی که در آن حکومت شاه سرنگون شد و دوره جدید در ایران را بوجود آورد.

اکنون دهها هزار نفر در تهران پایتخت ایران راهپمایی به سمت میدان آزادی را آغاز کردند که قرار است &#۳۹;حسن روحانی&#۳۹; رئیس جمهوری ایران در آن سخنرانی کند.

ایت الله خمینی (ره) در اول فوریه ۱۹۷۹ پس از مدت ها تبعید به ایران آمد و حکومت شاه را سرنگون کرد و باعث برقراری جمهوری اسلامی درایران شد.

&#۳۹;رضا سیاح&#۳۹; خبرنگار این شبکه تلویزیونی نیز پیش از این گزارش داده بود: زمانی که امام خمینی (ره) در سال ۱۹۷۹ حکومت شاه را سرنگون و باعث پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شد، کسی تصور نمی کرد که این انقلاب ۴۰ سال دوام آورد، اما این اتفاق افتاد و امروز گرامیداشت تولد چهلمین سال آن است.