اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کردند.

مسائل منطقه و فلسطین بویژه وضعیت غزه محورهای اصلی دیدار و گفتگوی اعضای دفتر سیاسی حماس با ظریف در بیروت بود.