«جیم برایدنستاین» با انتشار پستی در پاسخ به فرمان ترامپ برای خروج از مدار زمین برای اولین بار از ۱۹۷۲ بدین سو، از همه کمپانی‌های خصوصی و نیز رهبران صنایع وابسته، برای طراحی و توسعه «ماه‌بَر انسانی» کمک خواست.

به گفته وی این سفر با سفر ۵۰ سال پیش فرق داشته و قرار است با فناوری‌های جدید جستجوهای متفاوتی را در سطح ماه شاهد باشیم و از همه مهم‌تر انسان در ماه مستقر خواهد شد.

این کار مقدمه فرستادن انسان به مریخ خواهد بود که در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

برایدنستاین افزود ناسا مشتاق است تا در اسرع وقت شروع به کار کند و در حال حاضر با ۹ شرکت آمریکایی تعهد کاری دارد تا روی ارسال ابزارهای علمی جدید در سطح ماه به‌عنوان محموله‌های تجاری کار کند.

هفته آینده قرار است با رهبران صنایع در دفتر مرکزی ناسا جلسه‌ای برگزارشده تا روی «ماه‌بَر»ها بحث شود.

اولین محموله تجاری برای قرار گرفتن روی سطح ماه در پایان ۲۰۲۰ فرستاده خواهد شد.

به گفته مدیر ناسا فرود و استقرار روی ماه به دوسوم آمریکایی‌هایی که در زمان آپولو(فضاپیمای سرنشین دار آمریکا که اولین بار روی ماه نشست اما بسیاری آن را دروغ دانستند) به دنیا نیامده بودند، جانی تازه می‌بخشد.