محمدجواد آذری جهرمی در واکنش به ارسال پیامک جعلی درباره قطع یارنه به برخی از مشترکان در حساب شخصی خود نوشت: هموطن گرامی پیامک از سرشماره ۳۰۰۰۴۷۴۷۴۷۶۰۲۴ به عنوان قطع یارانه شما جعلی و به قصد سرقت اطلاعات کارت بانکی شما بوده است، در صورت ورود به سایت سریعا نسبت به تغییر رمز‌های کارت (به ویژه رمز دوم) خود اقدام کنید.

1990694_3361990699_213