قیمت آپارتمان در محدوده مترو از متری ۶ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان تعیین می‌شود.

1989930_295