محمد فرازمند، طی دیدار با رجب طیب اردوغان، استوارنامه خود را به وی تقدیم کرد.

در این دیدار که همسر فرازمند و برخی از مقامات سفارتخانه ایران نیز حضور داشتند، پس از تقدیم استوارنامه، حاضران عکس یادگاری گرفتند.

ابراهیم طاهریان، سفیر پیشین ایران در ترکیه حدود دو ماه پیش و بعد از اجرای قانون بازنشستگی، به کار خود در آنکارا پایان داد و به تهران بازگشت.