روزنامه حریت ترکیه به نقل از یک مسئول عالی رتبه آمریکایی گفت: ما هرگز خواهان مجوز کنگره نخواهیم شد و در صورت عدم صرف‌نظر ترکیه از خرید موشک‌های اس ۴۰۰ روسیه نمی‌توانیم این کشور را به سامانه‌های پاتریوت مجهز کنیم. ما نگران این مسئله هستیم که خرید موشک‌های اس ۴۰۰ از سوی ترکیه مشارکت این کشور در برنامه جنگنده‌های اف ۳۵ (نسل پنجم) را به خطر بیندازد. همچنین احتمالاً این مسئله به موجب قانون "مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم" به اعمال تحریم‌هایی علیه آنکارا منجر شود.

وزارت خارجه آمریکا با قراردادی برای فروش سامانه‌های پاتریوت به ترکیه به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار موافقت کرده است. آنکارا خواهان مجوز آمریکا برای خرید چهار سری از این سامانه شامل ۲۰ سکوی پرتاب موشک و ۸۰ موشک شده بود. روزنامه ینی‌شفق اخیراً اعلام کرد که آنکارا با پیشنهاد آمریکا برای صرف‌نظر از خرید موشک‌های اس ۴۰۰ روسیه در ازای مجهز شدن به سامانه‌های پاتریوت مخالفت کرده است؛ چراکه این پیشنهاد شامل کاهش مبلغ اصلی که آمریکا در ازای سامانه‌های پاتریوت خواهان آن شده، نیست.