روز چهارشنبه سایت فروشگاه معرفی شده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، عرضه گوشت گوساله برزیلی به قیمتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را آغاز کرد اما امروز تمامی اقلامی معرفی شده بر این سایت قاقد برنامه تامین اعلام شده است .  

 با وجودی که برخی خبرگزاری ها از توقف عرضه گوشت با این روش خبر داده اند اما در این سایت همچنان اطلاعیه های سابق در خصوص تصمیمات اتخاذ شده برای عرضه گوشت تنظیم بازاری به چشم می خورد .

 

 هنوز مشخص نیست آیا فروش گوشت گوساله برزیلی تنها قلم معرفی شده برای عرضه به صورت اینترنتی با اقبال کاربران روبرو شده است یا خیر .در عین حال با توقف فروش گوشت تنظیم بازاری به روش اینترنتی،عرضه مرغ و تخم مرغ نیز متوقف و این دو قلم نیز فاقد برنامه تامین اعلام شده است. 

شرکت پشتیبانی امور دام که زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود، پیش تر با هدف کاهش صف های طویل خرید گوشت تاکید کرد برنامه عرضه اینترنتی را در دستور کار دارد و به ازای هر کدپستی هر ۱۵ روز یک بار سه کیلو گوشت عرضه خواهد شد.

 پیش از این دو فروشگاه برای اجرای این طرح معرفی شد که هنوز یکی از این دو فروشگاه راه اندازی نشده است .