این روزنامه چاپ لندن در شماره امروز(جمعه) نوشت، با وجود مخالفت آلمان، فرانسه و انگلیس، کمیسیون اروپا تصمیم دارد هفته آینده نام عربستان و پاناما را در فهرست کشورهای پرمخاطره ای درج کند که در زمینه مبارزه با پولشویی موفق نبودند.

طبق اعلام اتحادیه اروپا، این فهرست شامل امیرنشین های حوزه خلیج فارس و بیش از ۲۰ کشور دیگر است که در زمینه مبارزه با گردش پول های غیرقانونی قصور کردند.