قیمت انواع شاسی بلند تولید داخل در بازار با افزایش قیمت همراه شد.

9394851_943