النشره گزارش داد، «سعد الحریری» نخست‌وزیر لبنان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «جوزپه کونته» نخست‌وزیر ایتالیا تأکید کرد که مرحله آینده مرحله عمل به وعده‌ها در خصوص فرصت‌های سرمایه‌گذاری به ویژه برای اجرای برنامه‌های مهم از جمله  طرح‌های زیر بنائی با شراکت بخش خصوصی است.

وی تأکید کرد که دولت به تصمیم ۱۷۰۱ پایبند است و از نقش ایتالیا در حمایت از دولت و ارتش لبنان سپاسگزاری کرد. 

سعد الحریری در این کنفرانس توضیح داد که ایتالیا برای تقویت توان ارتش میزبان کنفرانس رم ۱ و ۲ بوده و با حمایت از سیستم امنیتی دیگر در تمام روزهای سخت کنار لبنان ایستاده است.

وی تأکید کرد که برای گسترش روابط لبنان و ایتالیا و فعال‌سازی آن در تمام زمینه‌ها به ویژه ارتباط بخش خصوصی لبنان با این بخش در ایتالیا به منظور اجرای پروژه‌های مشترک تلاش خواهد کرد. 

نخست‌وزیر لبنان خطاب به کونته گفت: «دیدار امروز شما از لبنان مؤید رابطه دوستانه تاریخی و استوار است و با یکدیگر برای گسترش همکاری‌های دوجانبه در تمام زمینه‌ها همکاری خواهیم کرد».

الحریری تأکید کرد که ایتالیا در بخش خصوصی لبنان و در زمینه گاز و نفت حضور دارد و شرکت‌های ایتالیایی در بخش برق و بهداشت نیز فعالیت می‌کنند. 

وی در ادامه گفت که حتما نشستی برای مشارکت شرکت‌های ایتالیایی به منظور سرمایه‌گذاری در لبنان برگزار خواهد شد و از ایتالیا برای تکمیل این نشست‌ها و فراهم کردن زمینه‌های عملی سرمایه‌گذاری در لبنان دیدار خواهیم کرد.