کارآگان پلیس آگاهی پایتخت موفق شدند بامداد امروز، باران کودکی سه ساله را که ششم بهمن ماه توسط زنی خیّرنما ربوده شده بود، پیدا کنند.

بر اساس شواهد و بررسی‌های اولیه کارآگاهان پلیس، باران توسط زنی که از شوهر خود متارکه کرده بود و در منطقه سعادت آباد زندگی می‌کرد، با انگیزه بچه داری، ربوده شده است.