این امر در راستای اجرای قرارداد قطر با شرکت هواپیماسازی "داسو" صورت گرفت که به موجب آن دوحه ۳۶ هواپیما از این نوع خریداری کرد.

قطر در ابتدا از فرانسه ۲۴ جنگنده رافال در سال ۲۰۱۵ درخواست کرد و در سال گذشته میلادی ۱۲ جنگنده دیگر را طلب نمود تا بدین صورت تعداد کل جنگنده‌های رافال درخواستی دوحه به ۳۶ عدد برسد.

پیشتر فرانسه با قطر قراردادهای فروش جنگنده‌های "میراژ اف -۱"، و"الفا" و"میراژ ۲۰۰۰" را امضا کرد.

بنا بر گزارش روسیا الیوم، قطر بعد از تحریم آن از سوی عربستان، امارات، بحرین و مصر در ژوئن ۲۰۱۷ هزینه‌های نظامی خود را دوچندان کرد.