فلسطین الیوم گزارش داد، منابع صهیونیستی شامگاه چهارشنبه از به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک های صهیونیست نشین مجاور غزه خبر دادند.

منابع صهیونیستی اعلام کردند که یک راکت شلیک شده از نوار غزه به منطقه ای باز در نزدیکی یکی از شهرک های صهیونیست نشین اصابت کرده است.

در همین حال، توپخانه رژیم صهیونیستی دو موضع جنبش حماس در نوار غزه یکی در شرق رفح و دیگری در شرق دیرالبلح را مورد بمباران قرار داد.