این تاخیر بریگزیت را به ۲۴ مه موکول می‌کند. در حال حاضر قرار است انگلیس در تاریخ ۲۹ مارس سال جاری میلادی از اتحادیه اروپا خارج شود.

روزنامه تلگراف در گزارش خود نوشت: وزرای کابینه انگلیس امیدوارند در صورتی که توافق ترزا می، نخست وزیر این کشور از سوی پارلمان تایید شود تا وقت اضافی برای قوانین لازم فراهم شود، اتحادیه اروپا با یک مهلت دو هفته‌ای پس از ۲۹ مارس موافقت کند.

ترزا می روز پنجشنبه به بروکسل خواهد رفت تا به رهبران اتحادیه اروپا بگوید که آنها باید تغییرات الزام‌آور قانونی را درخصوص ساماندهی مرزی ایرلند که در توافق بریگزیت مطرح شده بپذیرند و یا مجبور خواهند شد تا با دورنمای یک بریگزیت بدون توافق بی‌نظم مواجه شوند.

لندن و بروکسل بر سر اینکه آیا احتمال تغییر در توافق بریگزیت موجود وجود دارد یا خیر، در حال بحث و جدل هستند؛ توافقی که در نوامبر سال گذشته حاصل شده است.

این بحث و جدل‌ها باعث شده تا احتمال تاخیر در اجرای بریگزیت، یک توافق دقیقه نودی و یا یک خروج بدون توافق مطرح شود.