در نقل و انتقالات تابستان امسال اتفاقی افتاد که یکی از مربیان لیگ برتری همچنان از آن گلایه دارد. او می گوید با یکی از بازیکنان لیگ برتری به توافق رسید و قصد داشت او را به باشگاهش ببرد اما در لحظات آخر این انتقال منتفی شد. این مربی فاش کرده پس از توافقاتش با آن بازیکن در لحظات آخر مدیرعامل باشگاهش به او گفته: «طرف هپاتیت دارد و نمی توانیم جذبش کنیم.» آن مربی لیگ برتر می گوید: «برایم عجیب بود که چرا مانع از خرید این بازیکن شدند در حالی که او بدون هیچ مشکلی در لیگ برتر بازی می کرد.»