بر اساس اعلام رویترز، این طرح در مجلس عوام (مجلس ملی فرانسه) با ۳۷۸ رأی در برابر ۹۲ مخالف به تصویب رسید و در گام آتی باید برای اجرائی شدن در مجلس سنا نیز مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

در صورت تصویب نهائی چنین طرحی، جنبش اعتراضی به اوضاع اقتصادی فرانسه و سیاست‌ های دولت امانوئل ماکرون رئیس جمهوری این کشور موسوم به جلیقه زردها که تا کنون بیش از ۳ ماه از آغاز آن می گذرد، به این بهانه سرکوب خواهد شد.