شرکت «جت ستر» این رویا را واقعی کرده است و اسم آن را لیمو-جت یعنی ترکیبی از لیموزین و جت شخصی گذاشته است.

این جت که به لیموزین تبدیل شده دارای یک سیستم استریو ۴ هزار و ۵۰۰ وات و ۵ تلویزیون به همراه نورپردازی است.

یک تیم ۶۰ تا ۱۰۰ نفره به مدت ۱۲ سال برای ساخت آن تلاش کرده اند.

رفت و آمد از یک در امکانپذیر است و رانندگی با آن به خاطر اینکه دیدی برای عقب وجود ندارد و باید به سنسورها اعتماد کرد، سخت تر است.