یک گزارش منتشر شده در پایگاه آمریکایی «واشنگتن پست» از سردرگمی رهبران اروپایی در ارتباط با رفتارهای ترامپ در قبال اتحادیه اروپا حکایت دارد.

در این گزارش گفته شده در آستانه برگزاری سخنرانی سالانه ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا، سران سه کشور اروپایی در ارتباط با رویکردهای رئیس جمهور آمریکا در قابل اتحادیه اروپا دچار تردید و سردرگمی شده‌اند.

در ادامه این گزارش نویسنده با تاکید بر تاثیرات منفی ترامپ بر روابط اتحادیه اروپا و آمریکا، می‌افزاید: رهبران اروپایی از جسارت روز افزون ترامپ نگران هستند، بویژه آن که این نگرانی نیز وجود دارد که ترامپ برای دور دوم نیز انتخاب شود و روابط اروپا و آمریکا بیش از پیش و بصورت بی‌سابقه‌ای دچار چالش شود.

تا کنون نیز نه فرانسه و نه آلمان نتوانسته‌اند رویکرد منسجم و مشخصی در قبال دولت ترامپ پیگیری کنند و همگی فقط منتظرند تا دوره ترامپ تمام شود.

از سوی دیگر اگرچه پیش از این آلمان از استقلال عمل اتحادیه اروپا سخن می‌گفت؛ اما تاکنون گام‌های بسیار اندکی برداشته شده و همچنان آمریکا دو سوم بودجه ناتو را تامین می‌کند و از این نظر هنوز به شدت اروپا به آمریکا وابسته است.

همچنین اروپا با همه اختلاف نظرهایی که تا کنون با آمریکا از جمله در مسئله هسته‌ای ایران، توافق آب و هوایی پاریس و یا معاهده موشک‌های هسته‌ای میانبرد داشته، اما سعی می کند همچنان خود را به آمریکا نزدیک نگه دارد.

طرف دیگر ماجرا ترامپ است که آشکار از اتحادیه اروپا انتقاد می‌کند و از جمله در مقطعی اعلام کرد که اروپا را یکی از بزرگترین دشمنان آمریکا است که بدنبال سواری رایگان است.

از سوی دیگر اتحادیه اروپا نیز در داخل با چالش‌های متعددی روبروست و خروج انگلیس از یک طرف و چالش‌های داخلی در فرانسه و آلمان و افزایش نارضایتی‌ها بر شکنندگی و وضعیت خطرناک اتحادیه اروپا افزوده است.

گزارش در پایان نتیجه می‌گیرد که در صورت تداوم حملات ترامپ علیه اتحادیه اروپا و ادامه کار او برای شش سال دیگر، اتحادیه اروپا بسیار شکننده‌تر از امروز خواهد بود، بویژه آن که ترامپ آشکارا از خروج انگلیس حمایت می‌کند و از فرانسه هم می‌خواهد خارج شود. در این صورت اضمحلال اتحادیه اروپا بدست ترامپ موضوعی محتمل است.