سردار علی ذوالقدر، یکی از ماموریت های پلیس امنیت را نظارت بر توزیع مناسب ارزاق عمومی برشمرد و اظهار داشت: در این راستا با به دست آمدن گزارش های منابع اطلاعاتی، یک انبار حاوی گوشت های خارجی که در حوزه پایگاه دوم احتکار شده بود، شناسایی و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با بیان اینکه این گوشت ها، جهت توزیع در نظر گرفته شده بود ادامه داد: متهم با تغییر در بسته بندی ها، گوشت ها را به رستوران ها و یا به صورت آزاد به فروش می رساند.

وی خاطرنشان کرد: با اقدامات لازم و صدور حکم دادستانی گوشت های کشف شده به تعاونی ها تحویل داده شد که در اختیار شهروندان قرار گیرد.

به گفته رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت، متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.