خبرگزاری رویترز روز سه شنبه نوشت: دادستانی اسپانیا پیش تر اعلام کرده بود که مرد پرتغالی در فاصله سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ و در زمان هدایت رئال مادرید، با هدف حصول منافع مالی غیرقانونی، در اظهارنامه مالیاتی خود از اعلام درآمدهای مربوط به حق تصویرش خودداری کرده است.

و حالا براساس حکم دادگاهی در کشور اسپانیا، سرمربی ۵۶ ساله پیشین کهکشانی ها ضمن پذیرش ۱۲ ماه حبس تعلیقی، مبلغ ۲ میلیون یورو نیز به عنوان جریمه پرداخت خواهد کرد.

دادستانی اسپانیا آقای خاص را به استفاده از شرکت های برون مرزی واقع در ایرلند، جزایر ویرجین بریتانیا و نیوزیلند برای مخفی کردن درآمدهای خود که مبلغی معادل ۳.۳ میلیون یورو تخمین زده شده و همچنین جریمه عدم پرداخت مالیات آن چیزی حدود ۶۰ درصد این مبلغ است، متهم شده بود.

براساس گزارش ها، مورینیو محکومیت در نظر گرفته شده را با پرداخت جریمه معاوضه کرده است.