به گزارش شبکه تلویزیونی‌ای پی تی ان؛ در این حادثه که در منطقه ال چورو روی داد ۱۱ نفر کشته و ۱۸ نفر هم زخمی شدند.

رانش زمین زمانی روی داد که شماری از مردم در حال ترک محل با پای پیاده بودند. در این حادثه شماری خودرو هم در زیر آوار ناشی از رانش زمین مدفون شد.

برخی مقامات از احتمال افزایش تلفات خبر داده اند.