بر اساس آنچه روز گذشته (دوشنبه) ۱۵ بهمن در فضای مجازی منتشر شد، خلیلی اردکانی به شعبه هفتم بازپرسی دادسرای کرج احضار و سپس بازداشت شد. 

مسئول دفتر خلیلی اردکانی در تماس خبرنگار ایرنا گفت که وی با قرار کفالت آزاد شده و اکنون نیز در جلسه کاری به سر می‌برد. 

بر اساس آنچه در فضای مجازی منتشر شده، اتهامات خلیلی اردکانی تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری است ولی هنوز هیچ یک از مقامات رسمی دستگاه قضایی، علت احضار و اتهامات تفهیم شده به این عضو شورای اسلامی شهر کرج را به طور رسمی اعلام نکردند.