در بیانیه روز دوشنبه کاخ سفید ضمن اشاره به این دعوت آمده است: متاسفانه جاشوا در مدرسه بخاطر نام خانوادگی خود مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.

ان بی سی نیوز می افزاید: در میان دیگر مهمانان ویژه ترامپ و همسرش برای شرکت در این مراسم، خانواده جرالد و شارون دیوید که در ماه ژانویه به دست یک مهاجر غیرقانونی کشته شدند، آلیس ماری جانسون متهم محکوم به اعدامی که ترامپ شخصا او را عفو کرد، یکی از بازماندگان تیراندازی کنیسه پیتسبورگ و یکی از افسران پلیسی که در جریان این تیراندازی مجروح شد، حضور دارند. 

سخنرانی سالانه رئیس جمهوری آمریکا پس از جدال فراوان بین ارکان قدرت و تعطیلی ۳۵ روزه دولت، با یک هفته تاخیر شامگاه سه شنبه در کنگره انجام می شود. 

n83198246-72826302